Novinky

Novinka: Zabezpečujeme kompletnú prevádzku nového klienta TUTO - Inteligentné čerpacie stanice

Nášmu novému klientovi, spoločnosti TUTO - Inteligentné čerpacie stanice, sme pomáhali pri budovaní jeho prvej pilotnej prevádzky v Modre. Vybral si viacero z našich riešení, ktoré by mali v budúcnosti zastrešovať všetky jeho čerpacie stanice. Nájdete na nich náš retailový systém POSYBE, samoobslužný platobný terminál PAYSTATION, mobilný čašník (objednávanie občerstvenia od stojanu) a retailový operatívny reporting postavený na platforme Microsoft Power BI.

Hlavné výhody využívania týchto riešení

  • prednastavený a prispôsobený systém určený k uľahčenému elektronickému objednávaniu
  • samoobslužný platobný terminál sprístupňujúci zákazníkom bezpečné zrealizovanie platby i mimo bežnej prevádzkovej doby čerpacích staníc
  • časovo úsporný a efektívny proces vzájomnej komunikácie so zákazníkmi prostredníctvom interkomu
  • reporting prepájajúci pokladničné a skladové systémy, zabezpečujúci úplný prehľad a kontrolu nad podnikovými procesmi
  • úplne monitorovanie a riadenie jednotlivých prevádzok
  • nepretržitá 24/7 technická podpora 

Neustále napredujeme. Nové riešenia, lepšie produkty.

Sledujeme aktuálne trendy už dnes, aby sme zajtra mohli efektívne reagovať na požiadavky trhu. Nepretržite pokračujeme v inováciách našich produktov a riešení.

Kvalitnejšie, rýchlejšie a stabilnejšie riešenia nám robia nesmiernu radosť. Jednoduché rozhrania zas nadchnú našich zákazníkov.

 

Kontaktujte
Nás

Sme tu pre vás.

Ask us