Referencie

Slovnaft

SLOVNAFT, a.s. je rafinérsko-petrochemická spoločnosť, ktorá okrem výroby, skladovania, distribúcie a veľkoobchodného predaja výrobkov z ropy disponuje najväčšou maloobchodnou sieťou v rámci Slovenskej republiky, zameranou na predaj motorových palív a mazív. Maloobchodnú sieť klienta zastrešuje od pokladne v integrácii na subRetail až po subERP náš komplexný retailový systém POSYBE. Na čerpacích staniciach Slovnaft sú využívané naše multifunkčné samoobslužné platobné terminály PayStation, rozšírené o mobilného čašníka slúžiaceho k objednaniu občerstvenia s možnosťou okamžitej platby. Klient využíva na mieru pripravené prehľady vďaka nášmu ROR dynamickému retailovému reportingu a analytickým službám. Naše služby zastrešujeme pre klienta 24/7 softwarovou a hardwarovou technickou podporou.

MOL Česká republika

MOL Česká republika je súčasťou Skupiny MOL medzinárodnej ropnej a plynárenskej spoločnosti. Je druhým najväčším prevádzkovateľom siete čerpacích staníc na českom trhu. V oblasti veľkoobchodu patrí k vedúcim obchodným spoločnostiam na poli distribúcie a predaje motorových palív a mazív. Čerpacie stanice spoločnosti MOL Česká republika využívajú náš retailový systém POSYBE, ku ktorému klientovi poskytujeme naše analytické služby a ROR dynamický reporting umožňujúci filtrovanie podrobných prehľadov na základe ľubovoľných parametrov a oblastí v procesoch riadenia. Klientovi zabezpečujeme aj expertnú technickú podporu 24/7 s našim skúseným tímom.

LUKOIL

NORMBENZ Slovakia s.r.o. je prevádzkovateľom čerpacích staníc Lukoil v Slovenskej republike, a je súčasťou nadnárodnej spoločnosti Norm Benzinkút Kft. V súčasnosti Lukoil predstavuje sieť 18 čerpacích staníc v rámci celej Slovenskej republiky. Chod pokladní, skladového hospodárstva, centrálneho manažmentu produktov a cien na klientových čerpacích staníc zabezpečuje náš retailový informačný systém POSYBE. Z mnohých súčastí, ktoré systém poskytuje, Lukoil využíva i mixovanú platbu, PCS – vernostný systém, systém zliav ako aj naše OEC - legislatívne eKasa riešenie.

24h Oil

24h Oil je sieť samoobslužných čerpacích sietí prevádzkovaných v bratislavskom kraji. 24h oil predstavuje z nášho portfólia prevádzkovateľov čerpacích sietí menšieho klienta, avšak vďaka škálovateľnosti retailového systému POSYBE dokáže plne využívať všetky jeho výhody. Prevádzku jeho staníc zabezpečujú naše moderné samoobslužné platobné terminály PayStation. Jeho koncový zákazníci majú k dispozícii aj inovatívne ekologické riešenie dopĺňania vody do ostrekovačov od našej sesterskej spoločnosti EcoTank.

Solar 2009

Solar 2009 sa zaoberá veľkoobchodným a maloobchodným predajom a distribúciou pohonných hmôt pre obchodných partnerov v rámci celej Slovenskej republiky, v spolupracujúci s viacerými petrochemickými spoločnosťami. Pri upevňovaní konkurencieschopnosti v oblasti cien, podmienok a plynulosti pre dodávky pohonných hmôt, spoločnosť Solar 2009 využíva nami integrované riešenia. Klientovi sme zriadili automatizáciu tvorby a generovanie reportov v prostredí Power BI a dátovú prípravu tvorby ETL dátových púmp dynamických reportov.

CCS

CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty je významným poskytovateľom tankovacích kariet a služieb monitoringu firemných vozidiel na Slovensku aj v strednej Európe. Zároveň je členom medzinárodnej skupiny FLEETCOR. CCS karty sa využívajú na viac ako 80 % čerpacích staníc na Slovensku a 90 % čerpacích staníc v ČR. Pre klienta poskytujeme komplexnú technickú podporu v oblasti terminálových zariadení na území celého Slovenska a Českej republiky.

ZSE

ZSE Energia patrí k najväčším dodávateľom elektriny a plynu na Slovensku s viac ako 95 ročnou históriou a miliónom zákazníkov, ktorí využívajú jej služby. ZSE Energia využíva pre svojho koncového užívateľa naše riešenie ePAC - vzdialený monitoring a inteligentné riadenie prevádzkových technológií s dopadom na optimalizáciu spotreby energie. Pre klienta zabezpečujeme komplexné zastrešovanie projektov od návrhu, projektovej dokumentácie, implementácie, technickej podpory až po dynamický reporting.

Allianz

Allianz - Slovenská poisťovňa je univerzálnou poisťovňou pôsobiacou na slovenskom poistnom trhu. Patrí do medzinárodnej poisťovacej skupiny Allianz Societas Europaea, ktorá spravuje zmluvy miliónov klientov po celom svete. Allianz – SP ako jedna z najväčších univerzálnych poisťovní na Slovensku ponúka širokú škálu poistných produktov. Pre efektívne riadenie využíva klient naše služby v oblasti poradenstva a technickej podpory spojenými s využívaním SAS biznis a analytických nástrojov, ako SAS Enterprise Miner, SAS Enterprise Guide, či SAS Visual Analytics.

Invia

Invia je cestovná agentúra poskytujúca širokú ponuku služieb z oblasti cestovného ruchu. Špecializuje sa na online predaj zájazdov do zahraničia. Svoje zastúpenie má okrem slovenského trhu v Českej republike, Poľsku a Maďarsku. Výrazným nástrojom pri zhromažďovaní požiadaviek je pre spoločnosť Invia jej call centrum. Pre zdokonalenie práce s dátami a ich zberu, Invia využíva náš komplexný analytický nástroj ONYX. Ten umožňuje call script alignment, analýzu nahrávok agentov za účelom monitoringu zhody s predefinovanými scenármi, identifikáciu kľúčových slov, či prepis hovoru na text s následnou analýzou. ONYX zároveň klientovi poskytuje analytický reporting nad všetkými získanými dátami.

NN Slovensko

NN Slovensko patrí medzi významných poskytovateľov životného poistenia a dôchodkových produktov na Slovensku. Je súčasťou nadnárodnej finančnej spoločnosti vo viac ako 18 krajinách, v ktorých sa stará o 15 miliónov zákazníkov. Spoločnosť NN Slovensko využíva pre svoje produkty a služby rôzne formy predaja so snahou o ich ľahkú dostupnosť a predovšetkým o efektívnosť prevádzky. Na splnenie jeho cieľov klientovi poskytujeme služby v oblasti SAS analytických nástrojov, ich implementáciu, nasádzanie, školenia a poradenstvo.

ProCare

ProCare je sieť polikliník a nemocníc nachádzajúcich sa vo všetkých regiónoch Slovenska. Je súčasťou skupiny Penta Hospitals International. Spoločnosť ProCare má za cieľ poskytovať nadštandardnú starostlivosť pre svojich pacientov a zefektívňovať procesy riadenia vo svojich 12 zariadeniach. Klientovi pomáhame s integráciou a podporou pre SAS biznis nástroje ako SAS Enterprise Miner/Text miner, SAS Enterprise Guide, či SAS Visual Analytics.

Union

Union poisťovňa je jednou z najskúsenejších poisťovní na slovenskom trhu. Ponúka širokú škálu produktov pre individuálnych, ako aj firemných klientov a je dcérskou spoločnosťou poisťovacej skupiny Achmea B.V. pôsobiacej vo viacerých krajinách Európy. Poskytovaním nadštandardných služieb, proaktivitou a inováciami sa náš klient usiluje o komfortný biznis prístup v segmente poisťovníctva. Môže sa na to spoľahnúť i vďaka našej komplexnej podpore v oblasti SAS analytických nástrojov s primárnym zameraním na predikčné modely, či implementácie integračného riešenia Spinel medzi platformami SAS Marketing Automation a MailChimp.

Unimedia

Unimedia je jedna z najväčších mediálnych agentúr na Slovensku. Špecializuje sa na digitálny mediálny priestor, správu PPC kampaní, prípravou komunikačných stratégií a spája analytiku veľkých dát, vlastných prieskumov a realizovaných kampaní. Spoločnosť Unimedia pripravuje pre svojich klientov priebežné a finálne reporty z jednotlivých kampaní. Na automatizáciu tvorby a generovanie reportov využíva klient nami implementované prostredie SAS Visual Analytics. Zároveň sme mu zabezpečili a uľahčili dátovú prípravu a tvorbu ETL dátových púmp a dynamických reportov, vďaka čomu sme markantne zrýchli jeho procesy.

Tatry mountain resorts

Tatry mountain resorts je lídrom v prevádzkovaní horských stredísk, zábavných parkov a v poskytovaní turistických služieb v strednej a východnej Európe. Svoje strediská má vo Vysokých a Nízkych Tatrách, v Čechách, v poľských Beskydách a Rakúsku. Portfólio Tatry mountain resorts zahŕňa najvýznamnejšie horské strediská, zábavné parky, golfové ihriská, reštauračné zariadenia, športové služby a obchody, hotely a realitné projekty. Klient k správe a podpore svojich centier využíva nami integrované softvérové riešenia SAS Enterprise Miner/Text miner, SAS Enterprise Guide a SAS Visual Analytics, ku ktorým mu poskytujeme školenia a konzultačné služby.

Liptovar

Remeselný pivovar Liptovar nadväzuje na tradíciu pôvodných remeselných pivovarov na Liptove varením nepasterizovaných a nefiltrovaných pív. Svoje produkty dodáva predajcom po celom Slovensku a zároveň je prevádzkovateľom pivnej reštaurácie. Klient v snahe o čo najlepšie biznis rozhodnutia a poskytovanie čo najlepších služieb svojim zákazníkom integroval do svojich procesov náš dynamický retailový reštauračný reporting. Vďaka nemu má k dispozícii analýzu predajnosti v čase a smenách, alebo napríklad finančný reporting poskytujúci analýzu marže a obratu.

FC DAC 1904 Dunajská Streda

FC DAC 1904 Dunajská Streda je slovenský futbalový klub hrajúci v slovenskej najvyššej futbalovej lige. Svoje domáce zápasy odohráva na štadióne MOL Aréna s kapacitou 12 700 divákov. V predchádzajúcej sezóne získal prvé miesto v priemernej návštevnosti na ligovom zápase. Obsluhu športových fanúšikov, ktorí si chcú počas zápasov zakúpiť občerstvenie zabezpečuje náš RIS POSYBE. Štandardný chod pokladní, či skladového hospodárstva rozširuje integrácia bezhotovostného systému a mobilnej pokladne, ktorá dokáže výrazne skrátiť čas obsluhy zákazníkov a poskytnúť im komfortný servis bez toho, aby museli opustiť svoje miesto.

ŠK Slovan Bratislava

ŠK Slovan Bratislava je slovenský futbalový klub hrajúci v slovenskej najvyššej futbalovej lige. Svoje domáce zápasy odohráva na štadióne Tehelné pole s kapacitou 22 500 divákov, ktorý je zároveň i Národný futbalový štadión hostiaci domáce zápasy Slovenskej reprezentácie. Klientovi prevádzkujeme integrovaný bezhotovostný systém na našich viacúčelových dotykových termináloch PayStation. Tie zabezpečujú služby týkajúce sa dobíjania a overovania kreditu a vydávanie nových kariet nahrádzajúcich používanie hotovosti v rámci štadiónu.

Envien Group

Envien Group je jedným z najvýznamnejších a najsilnejších zoskupení spoločností v strednej a východnej Európe, podnikajúcich v oblasti výroby biopalív, používaných v motorových palivách – nafte a benzíne. 6 spoločností skupiny EG využíva nami nastavený a zimplementovaný multipodnikový ERP systém, Oracle E-business suite, zložený z modulov pokrývajúcich obchod, plánovanie výroby, logistiku a dopravu, sklady, údržbu, manažment surovín, spracovanie údajov o kvalite ako aj financie, účtovníctvo, či reporting. Klientovi okrem kľúčových dodávok IT riešení poskytujeme aj konzultačné služby a komplexné projektové riadenie.

Kontaktujte
Nás

Sme tu pre vás.

Ask us