Novinky

Centrám pre deti a rodiny a rodinám v núdzi pomôže pri dištančnom vzdelávaní 140 počítačových zostáv od Slovnaftu a Datapacu
 

Bratislava, 18. decembra 2020 – Rodinám v núdzi a centrám pre deti a rodiny (bývalým detským domovom)  pomôže pri dištančnom vzdelávaní 140 plne vybavených počítačových zostáv od spoločností Slovnaft a Datapac. Obe firmy techniku venovali neziskovej organizácii Úsmev ako dar, ktorá ich bude ďalej rozdeľovať.

Pandémia koronavírusu sa výrazne dotkla aj života detí, ktoré majú pre rozsiahle opatrenia sťažený prístup k vzdelávaniu. Obzvlášť však žiakov základných a stredných škôl v detských domovoch, alebo v rodinách na pokraji chudoby. Spoločný projekt firiem Slovnaft, Datapac a neziskovej organizácie Úsmev ako dar priniesol pomoc práve týmto znevýhodneným deťom.

Rozvoj vzdelávania mladých ľudí patrí medzi naše dlhodobé ciele. Preto sme ani v tejto situácii neváhali využiť príležitosť pomôcť znevýhodneným rodinám a deťom. Sme radi, že sme mohli prispieť našou technikou a takouto formou zmierniť dopady pandémie. Veríme, že počítačové zostavy pomôžu deťom pokračovať v úspešnom štúdiu,“ hovorí Melinda Menyhart, manažérka útvaru Retailových informačných systémov a inovácií SLOVNAFT, a.s.

Slovnaft daroval 140 použitých počítačových zostáv zo svojich zásob. Zamestnanci spoločnosti Datapac ich zrepasovali, nainštalovali potrebný software a budú zabezpečovať technickú podporu k aplikáciám pre dištančné vzdelávanie.

 „Počas prvej vlny sme pomáhali školám s bezplatnou technickou podporou pri implementácii e-learningovej platformy. Po našom nedávnom stretnutí s organizáciou Úsmev ako dar sme pochopili, kde môžeme byť ďalej pridanou hodnotou a kde paradoxne štát zlyháva. Rozhodli sme sa osloviť nášho dlhoročného partnera Slovnaft a spoločne pomôcť deťom, ktorým kvôli náročným životným situáciám hrozí dlhodobý výpadok z výučbového procesu,“ uviedol Juraj Saktor, riaditeľ spoločnosti Datapac.

„Úsmev ako dar si vysoko cení túto konkrétnu pomoc a podporu, obzvlášť v tejto ťažkej dobe. Viac ako polovicu počítačov darujeme deťom a mladým dospelým v Centrách pre deti a rodiny. Na Slovensku je 90 centier, v ktorých aktuálne žije skoro 5000 detí a mladých dospelých. Rozhodli sme sa tak preto, lebo v centrách funguje mnoho samostatných skupín, kde sú študenti na dištančnej výučbe a častokrát sú aj ôsmi na jeden počítač. Ďalšia časť počítačov poputuje do Komunitných centier, kde sa naši odborní pracovníci učia s deťmi zo sociálne slabých rodín a robia s nimi aj rôzne komunitné aktivity. V každom kraji darujeme počítače aj do sociálne slabých rodín, kde chýbajú peniaze na zabezpečenie základných životných potrieb a o akejkoľvek počítačovej technike tieto rodiny len snívajú. Ich deti sa chodia učiť buď k nám do komunitných centier alebo k susedom, v mnohých prípadoch im pomáhajú aj spolužiaci,“ uviedla Mária Soboličová, manažérka pre fundraising a PR Úsmevu ako dar.


O Skupine SLOVNAFT

Skupina SLOVNAFT je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Spoločnosť patrí na Slovensku k lídrom v oblasti CSR a firemnej filantropie. Aj počas pandémie koronavírusu Slovnaft naďalej podporuje rozvoj športu, kultúry na Slovensku a ochranu životného prostredia. Zároveň zintenzívnil pomoc pre zdravotníctvo darovaním pľúcnych ventilácií a dezinfekcie, aby zdravotnícke zariadenia účinne zvládali šírenie infekcie.

O spoločnosti Datapac s.r.o.

Spoločnosť Datapac sa od svojho vzniku v roku 1995 zaoberá poskytovaním služieb v oblasti vývoja informačných systémov pre retailových zákazníkov. Systém Posybe patrí medzi top retailové informačné systémy pre siete čerpacích staníc v Európe. Datapac pôsobí predovšetkým na slovenskom, českom, a maďarskom trhu. Okrem softvérového vývoja sa venuje servisnej činnosti a taktiež poskytuje analytické služby, predovšetkým operatívny reporting, pokročilú analytiku, technológiu Speech to Text či textovú analytiku.

O Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Úsmev ako dar sa už 38 rokov stará o to, aby deti mohli bezpečne vyrastať v rodinách, ideálne tých vlastných. Vykonáva terénnu sociálnu prácu, posilňuje systémovú svojpomoc širokých rodín, pripravuje a sprevádza náhradných rodičov, buduje centrá pre obnovu rodiny a zariadenia núdzového bývania, či domy na polceste pre mladých bez rodinného zázemia, poskytuje opusteným deťom oporné vzťahy, napĺňa ich potreby v oblasti voľného času a osobnostného rozvoja, sieťuje kompetentných odborníkov a podieľa sa na tvorbe legislatívnych noriem. Plnohodnotné a harmonické detstvo v kruhu rodiny je nezastupiteľnou hodnotou ako pre každé dieťa, tak pre celú spoločnosť. Táto hodnota si zaslúži našu ochranu a deti, ktorým ju nemôžu sprostredkovať vlastní rodičia, si zaslúžia našu podporu. Programy spoločnosti Úsmev ako dar vznikli a trvajú práve preto, aby podporu deťom a ich rodinám dlhodobo prinášali.

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Jozef Svetkovský
Marketing Specialist, Datapac s.r.o.
tel.: +421 905 863 261
jozef.svetkovsky@datapac.sk

Anton Molnár
hovorca a riaditeľ Komunikácie SLOVNAFT, a.s.
tel: +421 905 393 161
anton.molnar@slovnaft.sk

Mária Soboličová, PhD.
manažér pre fundraising a PR
tel: +421 2 638 15 208
sobolicova@usmev.sk

Neustále napredujeme. Nové riešenia, lepšie produkty.

Sledujeme aktuálne trendy už dnes, aby sme zajtra mohli efektívne reagovať na požiadavky trhu. Nepretržite pokračujeme v inováciách našich produktov a riešení.

Kvalitnejšie, rýchlejšie a stabilnejšie riešenia nám robia nesmiernu radosť. Jednoduché rozhrania zas nadchnú našich zákazníkov.

 

Kontaktujte
Nás

Sme tu pre vás.

Ask us