Novinky

Novinka: Datapac sa stal popredným poskytovateľom analytických služieb v regióne 

Bratislava, 16. august 2018 – spoločnosť Datapac uzavrela novú úroveň partnerstva so spoločnosťou SAS – svetovým lídrom v oblasti analytiky. Vďaka partnerstvu
a rozsiahlemu know-how sa Datapac stáva dôležitým poskytovateľom analytických služieb v stredoeurópskom regióne a dokáže tak poskytnúť iný pohľad na dáta svojich klientov, čím významne zefektívni ich firemné procesy. 

Spoločnosť Datapac sa stala Reseller partnerom nadnárodnej softvérovej a konzultačnej spoločnosti SAS. Rozšírenie partnerstva po trojročnej spolupráci prináša obom firmám výhody v rámci realizovaných projektov a prístup k zdieľanej databáze skúseností. „Uzavretie tohto partnerstva za krátke obdobie vzájomnej spolupráce vnímame ako významný signál. Naše nadobudnuté kompetencie nám tak umožnia skvalitniť analytický segment služieb v jednotlivých krajinách nášho pôsobenia,“ uvádza Juraj Saktor, generálny riaditeľ spoločnosti Datapac. „Teším sa z partnerstva so spoločnosťou Datapac, pretože tento typ spolupráce nám umožňuje sa väčšou mierou podieľať na prudko rastúcom trhu dátovej analytiky, a to spôsobom, ktorý plne odpovedá na požiadavky našich zákazníkov. Aj preto rozvoju partnerského prostredia venujeme zvýšenú pozornosť,“ dodáva Hana Kvartová, riaditeľka SAS-u pre strednú Európu.

Datapac a SAS sa zhodujú v tom, že firmy disponujú čoraz väčším množstvom štruktúrovaných i neštruktúrovaných dát, ktoré je možné využiť pre hĺbkové spracovanie, analýzu, či predikcie. Vďaka tomu dokážu svojim klientom poskytnúť odlišný pohľad na dáta s cieľom zefektívniť rôznorodé procesy týkajúce sa dôležitých biznis rozhodnutí. „Dopyt po relevantných dátach o svojich zákazníkoch a po predikčných modeloch ich správania sa je v súčasnosti na trhu mimoriadne vysoký. Zlepšenie vzájomnej komunikácie, sofistikované prístupy segmentácie, zvyšovanie retencie, znižovanie odchodovosti a pod. predstavujú pre firmy významné obchodné prínosy,“ zdôrazňuje Vladimír Magvaši, šéf divízie Business Intelligence spoločnosti Datapac. Popri súčasne poskytovaných analytických službách zvyšujúcich zákaznícku skúsenosť, podporujúcich generovanie dodatočných tržieb či zlepšujúcich zákaznícky servis tak Datapac ponúka ďalšiu pridanú hodnotu pre svojich partnerov.

O spoločnosti Datapac s.r.o.

Spoločnosť Datapac sa od svojho vzniku v roku 1995 zaoberá poskytovaním služieb v oblasti vývoja informačných systémov pre retailových zákazníkov. Pôsobí predovšetkým na slovenskom, českom, a maďarskom trhu. Divízia Business Intelligence zastrešuje analytickú nadstavbu týchto systémov a zaoberá sa predovšetkým operatívnym reportingom, pokročilou analytikou, technológiou Speech to Text, textovou analytikou, biznis konzultáciami, automatizáciou a optimalizáciou. Viac informácií nájdete na: www.datapac.sk/business-intelligence.

O spoločnosti SAS

SAS je lídrom v analytike. Prostredníctvom inovatívneho softvéru a služieb v oblasti analytiky, business intelligence a data managementu, nainštalovaný na viac ako  83 000 inštalačných miestach po celom svete, pomáha spoločnostiam robiť lepšie rozhodnutia rýchlejšie. Už od roku 1976 dáva SAS svojim zákazníkom po celom svete THE POWER TO KNOW®. Na Slovensku má SAS svoje zastúpenie od roku 1995 a špecializuje sa najmä na finančný sektor, telekomunikácie, energetiku a akademickú oblasť. Viac informácií nájdete na: www.sas.com/slovakia.

Neustále napredujeme. Nové riešenia, lepšie produkty.

Sledujeme aktuálne trendy už dnes, aby sme zajtra mohli efektívne reagovať na požiadavky trhu. Nepretržite pokračujeme v inováciách našich produktov a riešení.

Kvalitnejšie, rýchlejšie a stabilnejšie riešenia nám robia nesmiernu radosť. Jednoduché rozhrania zas nadchnú našich zákazníkov.

 

Kontaktujte
Nás

Sme tu pre vás.

Ask us